GV Sparta Arum

Vrijwilligers


 

Alom bekend is het gegeven dat een vereniging niet kan bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Dit geldt ook voor onze vereniging. Vrijwilliger kunt u op verschillende manier zijn. Het feit dat u uw kind(eren) naar de lessen brengt en weer ophaalt en ze stimuleert en enthousiasmeert vinden wij geweldig. Daarnaast hopen we dat u ook uw steentje wilt bijdragen binnen de vereniging. Ook onze volwassen leden vragen wij soms om vrijwillig mee te helpen met bepaalde activiteiten. 

Soorten vrijwilliger:

  • Structurele vrijwilliger

Hierbij moet u denken aan de bestuursleden. Zij hebben maandelijks een vergadering en zijn verantwoordelijk voor het zorgen voor kundige en tevreden leiding en een goed lopende, actieve vereniging, ook op financieel gebied. 

U kunt ons ook helpen om als jurylid aan de slag te gaan. U dient dan wel een jurycursus te volgen bij de KNGU. Deze cursus wordt gratis aangeboden als u zich via de vereniging aanmeldt. 

  • Maatschappelijke stage

Tijdens een aantal lessen heeft de leiding assistentie nodig; een paar extra handen en ogen. Vaak zijn dit maatschappelijke stagiaires die het leuk vinden om te helpen bij de lessen. Als deze 'assisitenten' interesse hebben dan kunnen ze, voor extra ondersteuning, via de vereniging ook een cursus hiervoor volgen. 

  • Incidentele vrijwilliger

Uiteraard hebben we soms ook hulp nodig bij bepaalde incidentele activiteiten. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' hoopt de vereniging te kunnen rekenen op vrijwilligers.