GV Sparta Arum

Activiteiten


 

Door het jaar heen vinden er verschillende activiteiten plaats voor/door de leden van GV Sparta. Deze activiteiten, zoals de jaarlijkse snertactie (geldwerving voor materialen), het dorpentoernooi, het Chef de Jong toernooi, uitvoeringen e.d. worden georganiseerd door het bestuur van GV Sparta, i.s.m. de leiding en natuurlijk met behulp van vrijwilligers. Enkele activiteiten staan hieronder nader omschreven.

Chef de Jong Toernooi en uitvoering

GV Sparta organiseert één keer in de 2 jaar voor alle jeugdleden een clubkampioenschap; het Chef de Jong Toernooi. Dit is een wedstrijd waarbij er voor alle deelnemers een medaille is. Het volgende jaar is er een grote feestelijke uitvoering. Tijdens deze evenementen zullen de sporters (gym/turn/dans) hun oefeningen laten zien. 

Kijklessen

In december worden er kijklessen voor ouders/verzorgers van jeugdleden georganiseerd. Geïnteresserd en benieuwd wat er tijdens de lessen wordt geleerd en hoe de lessen verlopen? U kunt het meemaken tijdens de kijkles.

Jaarvergadering

Ieder jaar worden alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uitgenodigd voor de jaarvergadering. Meestal is deze in maart. Tijdens deze vergadering kijken we terug op het afgelopen seizoen en bespreekt het bestuur haar plannen voor het komende seizoen. Overige vaste punten op de agenda zijn: het jaarverslag, het financiële jaaroverzicht en de rondvraag.