GV Sparta Arum

Beste leden en ouders van gymnastiekvereniging Sparta,

De turnlessen voor de selectiegroep beginnen weer op donderdag 1 september 2016!
Onder het menu "informatie" vinden jullie een overzicht van de lessen met de contributie voor het seizoen 2016/2017.

Graag willen wij een toelichting geven op de kleine contributieverhoging per 1 september 2016 voor de leden van de selectiegroep. 

De Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de subsidie voor de zaalhuur stopgezet. Daarnaast heeft de KNGU de bondscontributie verhoogd met € 4,00 per lid. Door opzeggingen van het lidmaatschap (kleindere groep) en door deze verhoging van de bondscontributie is deze contributieverhoging is dan ook onvermijdelijk.
Alleen met deze wijzigingen kunnen we de dubbele lessen blijven aanbieden én onze vereniging financieel gezond houden. 

Wij wensen jullie allemaal een sportief seizoen toe!

Graag tot ziens,

Bestuur GV Sparta, Arum